• 0098-912-3055862
  • info@tiranasport.ir

    وبلاگ

     بر آن آمدیم تا با مرور سرگذشت  قهرمانان تیراندازی با کمان دنیا ، شما دوستان عزیز را با زندگی این قهرمانان آشنا کنیم ، تا مقدمات رشد  هر چه بهتر رشته تیراندازی با کمان در کشورمان فراهم اید.اولین ورزشکاری که به مرور زندگی او می پردازیم خانم جنیفر نیکولز عضو تیم ملی تیر و کمان  آمریکا می باشد .