• 0098-912-3055862
 • info@tiranasport.ir

  وبلاگ

   

   

   

      

  تیرانا فعالیت خود  خود را بر اساس نیاز رشته تیر و کمان و کمانداران ایران در سال  1379آغاز نمود و هدف خود را کمک  به ورزشکاران این رشته قراد داد.ازعمده فعالیت های تیرانا  که می توان  اشاره کرد :